Zapach Marki

Informacje formalno prawne

Dane firmy:

Właścicielem ZAPACH MARKI jest Stepim sp. z o.o. 04-674 Warszawa ul. Lebiodowa 27K KRS 0000587532 Regon:36305275400000

Informacje znajdujące się na stronie www.zapachmarki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Strona wykorzystuje pliki 'cookies' ( pliki cookies niezbędne oraz analityczne i wydajnościowe ). Korzystanie ze strony oznacz zgodę na wykorzystanie plików cookies, niektóre mogą już być zapisane w przeglądarce

Polityka Prywatności - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. , w imieniu administratora informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Stepim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS 0000587532 tel 22 8153873 e-mail: stepim@stepim.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia i wykonania umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora,
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych ( w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowo-fiskalnych, rozpatrywanie reklamacji ),
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  • marketingu bezpośredniego,
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk ( na potrzeby wewnętrzne administratora),
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  • wsparcia obsługi,
  • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, architekci współpracujący z administratorem w ramach obsługi klientów administratora,podmioty serwisujące sprzęt IT, podmioty odpowiedzialne za sprawy księgowe i fiskalne
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. w pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa ( w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27/ kwietnia 2016r. - RODO ), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 8. Pan/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
2015-2024 © Zapach Marki logo Zapach Marki